Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Με λένε Κατερίνα Δεσπότη - Σταματίου, Παπαθεοδώρου.

ΜΑΡΚΙΖΑ...

Νέοι Φίλοι απ' το Κατερίνα ΔΕ.Στα.Πα.

ΣΜΙΞΑΝ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ... ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΕΩΣ ΠΟΛΥ

ΣΜΙΞΑΝ ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ... ΕΩΣ ΛΙΓΟ